Αναμένεται Voucher καινοτομίας ως και 10000 ευρώ σε επιχειρήσεις

Voucher καινοτομίας, ύψους ως και 10000 ευρώ, που θα χρηματοδοτεί μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών , ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα voucher καινοτομίας θα αφορά και τις start ups επιχειρήσεις .Το voucher καινοτομίας δεν θα είναι τίποτε άλλο από «μικρές πιστωτικές γραμμές» που θα δίδονται σε ΜμΕ για την προμήθεια υπηρεσιών από «παρόχους γνώσης» για την εισαγωγή καινοτομιών στις λειτουργίες τους, επιδιώκωντας μία «νέα σχέση» μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων για την «τόνωση της απευθείας μεταφοράς γνώσης και την καταλυτική δράση για τη δημιουργία μίας εμβαθυμένης, μακροπρόθεσμης σχέσης».

Τα Voucher Καινοτομίας θα δίδονται μόνο εάν στοχεύονται καινοτόμες λύσεις, που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες, ενώ δεν θα επιδοτούνται ασήμαντες ή μη βιώσιμες δραστηριότητες. Μία ΜμΕ θα υποβάλλει αίτηση (τρεις σελίδες κατά μέγιστον), που θα δείχνει πως η χρήση ΤΠΕ μπορεί να συνεισφέρει στην καινοτομία των εργασιών της, αφού κατά πάσα πιθανότητα θα έχει προηγηθεί κάποια καθοδήγηση από εξειδικευμένους συμβούλους, που θα συνδέονται με τις εκάστοτε περιφερειακές αρχές.

Το χρονοδιάγραμμα έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης και η επίσημη ειδοποίηση δεν θα πρέπει να είναι περισσότερο από πέντε με δέκα εργάσιμες ημέρες. Η αξία του voucher θα ποικίλλει ανάλογα με το κόστος του εκάστοτε πρότζεκτ, όμως συνήθως δεν θα ξεπερνά το προκαθορισμένο όριο των 10.000 ευρώ, ενώ δεν θα αφορά εξοπλισμό αλλά μόνο προμήθεια υπηρεσίας. Οι ΜμΕ θα προμηθεύονται υπηρεσίες ΤΠΕ από διαπιστευμένο πάροχο με αντάλλαγμα το voucher και θα μπορούν να επιλέξουν από έναν ανοιχτό κατάλογο επιχειρήσεων. Η χρηματοδοτική υποστήριξη των περιφερειακών αρχών θα έρθει από εθνικούς πόρους και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Η Κομισιόν εξετάζει δύο εναλλακτικές: Είτε οι ΜμΕ που θα μπουν στο πρόγραμμα πρώτα να πληρώνουν το κόστος της υπηρεσίας και μετά να λάβουν το voucher είτε να μεταβιβάζουν το voucher απευθείας στον πάροχο των υπηρεσιών, εάν αυτές παραδοθούν σωστά. Επίσης, κατά περίπτωση, οι περιφέρειες θα μπορούν είτε να διαχειρίζονται το σχήμα κατευθείαν είτε να το αναθέσουν σε ενδιάμεσους φορείς με σχετική ικανότητα, όπως αναπτυξιακές υπηρεσίες, κέντρα καινοτομίας, επιμελητήρια, πανεπιστήμια, συστάδες επιχειρήσεων και άλλους. Όπως αναφέρει η Επιτροπή, το voucher καινοτομίας θα πρέπει να στοχεύει ΜμΕ που βρίσκονται μετά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης, δηλαδή σε φάση ωρίμανσης, όμως δεν αποκλείονται και τα start-ups.

Για την παροχή των υπηρεσιών οι περιφέρειες θα μπορούν να προχωρήσουν σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πιθανούς παρόχους, φτιάχνοντας μία πιστοποιημένη λίστα από φορείς. Η τελική λίστα όμως θα είναι κλειστή και θα καθοριστεί με διαγωνιστική διαδικασία. Μία άλλη σκέψη είναι να υπάρξει προεπιλογή των παρόχων, ανάλογα με το πρόζεκτ, ενώ μία τρίτη είναι η ελεύθερη επιλογή παρόχων από όλες τις ΜμΕ.