Οι Στατικές Ιστοσελίδες είναι κατάλληλες για παρουσιάσεις μικρών εταιρειών και υπηρεσιών. Οι πληροφορίες είναι καθορισμένες από την αρχή και οι ανανεώσεις είναι σπάνιες. Είναι η κατάλληλη επιλογή για ιδιώτες που επιθυμούν να αναδείξουν την επιχείρηση τους με μικρό κόστος και μηδενική συντήρηση.