Αν δεν έχετε την δική σας ιστοσελίδα σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μία και να δημοσιεύσετε τον ισολογισμό σας μόνο με 100€*. Η προσφορά περιλαμβάνει τα εξής:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας που περιλαμβάνει: Αρχική Σελίδα με Προφίλ Εταιρείας / Ετήσιοι Ισολογισμοί /Επικοινωνία
  • Δικό σας όνομα domain name. Κατωχυρώνουμε το δικό σας όνομα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  το όνομα που ήδη έχετε.
  • Απεριόριστη Δημοσίευση Ισολογισμών Εταιρείας. Δημοσιεύστε όσους Ισολογισμούς θέλετε χωρίς περιορισμό, εύκολα και γρήγορα.
  • Φιλοξενία – Τεχνική υποστήριξη για 1 έτος**

Παρατίθεται το σχετικό άρθρο του ν.4072/2012: Όπου στον κ.ν. 2190/1920 και στο ν. 3190/1955 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στην Μερίδα της εταιρείας. Για την ανάρτηση των παραπάνω πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας ενημερώνεται αμελλητί το οικείο Μητρώο. Προθεσμίες που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

* Όλες οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%
** Μετά το πέρας του πρώτου έτους το ετήσιο κόστος της σελίδα σας το οποίο περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη, την φιλοξενία και την κατοχύρωση του ονόματος – domain ανέρχεται στα 80 ευρω + ΦΠΑ 23%.