Στέφανος Ζαφείρης

Founder CEO

Πτυχιούχος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

team-member

Απόστολος Βόγκλης

Co-Founder, Developer

Πτυχιούχος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Τα μέλη της εταιρείας έχουν βραβευτεί με έπαινο στον Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ¨Οδύσσειες Καινοτομίας 2012¨ που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.