Αναμένεται νέο πρόγραμμα ύψους 20 εκ. ευρώ για την προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων

Ένα νέο πρόγραμμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την προώθηση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και τη συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων ετοιμάζεται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με εκπρόσωπους καινοτόμων επιχειρήσεων που έχουν προσελκύσει χρηματοδότηση από ξένους επενδυτές και καταγράφουν σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για την βέλτιστη διαμόρφωση των προγραμμάτων στήριξης των καινοτόμων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020).

Οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο έχουν προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 127 εκατ. ευρώ και είναι οι εξής:

– Επιδοτήσεις συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ για νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω του προγράμματος Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων. (Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 10.10.2013)

– Χρηματοδοτική στήριξη συνολικού ύψους 69 εκατ. ευρώ σε νέες επιχειρήσεις του τομέα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, με την αξιοποίηση του εργαλείου Jeremie Venture Capital ICT.

– Ενισχύσεις σχεδίων νεανικής επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο του Επενδυτικού Νόμου

– Δράσεις από το Υπουργείο Παιδείας ύψους 7,9 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, στο πλαίσιο του προγράμματος Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

– Συμβουλευτική υποστήριξη και ευκαιρίες δικτύωσης για νέες επιχειρήσεις, μέσω του ειδικού ιστοτόπου www.startupgreece.gov.gr

– Πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. ευρώ για την προώθηση της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Νέων και τη συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα.

Δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί

– 746 επενδυτικά σχέδια, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ενισχύθηκαν με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ, μέσω του πρώτου κύκλου του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»

– 439 επενδυτικά σχέδια ενισχύθηκαν μέσω του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε τομείς με υψηλή προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία».

– Μέσω ειδικού προγράμματος, συνολικού ύψους 25 εκατ. ευρώ, ενισχύθηκαν νέες επιχειρήσεις που αξιοποιούν την ερευνητική γνώση για την παραγωγή καινοτομίας.

– 2.500 άνεργες νέες γυναίκες, ενισχύθηκαν με επιδοτήσεις συνολικού ύψους 77 εκατ. ευρώ, για να δημιουργήσουν επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών, μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας.

– Πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου-υπηρεσιών προϋπολογισμού 456 εκατ. ευρώ. Οι προτάσεις βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.